X
GO
en-UShr-HR
Novosti
Općina Donji Andrijevci održala je događaj za javnost i konferenciju za novinare u svezi započetih radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada "Alabarica" Donji Andrijevci, financiranih iz Kohezijskog fonda Europske unije te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
7.7.2016.

13.svibnja 2016. potpisan je ugovor izvođenje radova na projektu sanacije odlagališta ''Alabarica' između Općine Donji Andrijevci i GT Trade d.d.

3.6.2016.

1. ožujka 2016. potpisan je ugovor za pružanje usluga tehničke pomoći i promidžbe projekta sanacije odlagališta otpada "Alabarica" između Općine Donji Andrijevci EXSTRUCTA d.o.o.

3.6.2016.

8. siječnja 2016. potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta Sanacija odlagališta neopasnog otpada Alabarica davanjem pomoći između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Donji Andrijevci

3.6.2016.

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica'' provodi se u sklopu Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt pridonosi ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

 

Općina Donji Andrijevci

 

Europska unija
Ulaganje u budućnost