X
GO
en-UShr-HR
Novosti
Projekt sanacija neaktivnog, neuređenog odlagališta otpada ''Alabarica'' koje se nalazi na području općine Donji Andrijevci u Brodsko - posavskoj županiji završen je uspješno. 
7.12.2016.

Dana 26.09.2016. održan je tehnički pregled na sanacije odlagališta, nakon kojeg je dana 28.09.2016. izdana uporabna dozvola.

Ovim činom dovršene su sve aktivnosti na sanaciji, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju Općini Donji Andrijevci.


26.9.2016.
Općina Donji Andrijevci održala je događaj za javnost i konferenciju za novinare u svezi započetih radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada "Alabarica" Donji Andrijevci, financiranih iz Kohezijskog fonda Europske unije te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
7.7.2016.

13.svibnja 2016. potpisan je ugovor izvođenje radova na projektu sanacije odlagališta ''Alabarica' između Općine Donji Andrijevci i GT Trade d.d.

3.6.2016.

Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Alabarica'' provodi se u sklopu Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt pridonosi ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

 

Općina Donji Andrijevci

 

Europska unija
Ulaganje u budućnost