X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Održan događaj za javnost i konferencija za novinare u svezi započetih radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada "Alabarica" Donji Andrijevci

Općina Donji Andrijevci održala je događaj za javnost i konferenciju za novinare u svezi započetih radova na sanaciji odlagališta neopasnog otpada "Alabarica" Donji Andrijevci, financiranih iz Kohezijskog fonda Europske unije te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Konferencija je održana 28. lipnja 2016. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Općine Donji Andrijevci, nakon čega je obavljen obilazak lokacije gradilišta te su dane izjave za medije.

Cilj projekta sanacije neusklađenog, zatvorenog odlagališta ''Alabarica'' je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija postojećeg stanja u sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.
Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 6.089.375,00 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 5.182.500,00 kn.
Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 4.405.125,00 (85% ukupno prihvatljivih izdataka).
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekt: 777.375,00 (15% ukupno prihvatljivih izdataka).

Svi sudionici konferencije iskazali su zadovoljstvo tijekom radova te suradnjom između svih sudionika na projektu. Projekt teče prema planu te se krajem kolovoza planira kraj radova.

 

Linkovi:

http://www.brodportal.hr/clanak/sanacija-odlagalista-%22alabarica%22-u-donjim-andrijevcima-12893

http://poslovniportal.hr/projekt-alabarica-sanacijom-odlagalista-neopasnog-otpada-do-krajobrazne-revitalizacije-i-zdravijeg-okolisa/

Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost

 

Općina Donji Andrijevci