X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Tehnički pregled na sanacije odlagališta

Dana 26.09.2016. održan je tehnički pregled na sanacije odlagališta, nakon kojeg je dana 28.09.2016. izdana uporabna dozvola. Ovim činom dovršene su sve aktivnosti na sanaciji, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju Općini Donji Andrijevci. Postignut je glavni cilj projekta : sanacija neusklađenog, zatvorenog odlagališta „Alabarica“ te je tako spriječen negativan učinak na okoliš koji bi nastao odloženim otpadom. Ovako uređeno odlagalište ne proizvodi nikakve negativne učinke na zrak, podzemne vode ni ljude. Općina Donji Andrijevci će prema Ugovoru u bespovratnim sredstvima nastaviti održavati lokaciju sanacije te obavljati redoviti monitoring.

Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost

 

Općina Donji Andrijevci